ბუშტი

უკეთესად რომ გააცნოთ ოცნებას ბურთზე, ასევე წაიკითხეთ თერმოსის ინტერპრეტაციები.