ბორანი

სიარული ოცნებაზე სიმბოლოა გაურკვევლობა ან ნეგატიური სიტუაციები, რომლებიც თავს კარგად გრძნობთ იმის გაგებაში, რომ მათ მკურნალობენ. კარგად გრძნობ ტრანსპორტირებას პრობლემის საშუალებით.