ბანდანა

ბანანასთან სიზმარი სიმბოლოა განწყობა ან დამოკიდებულება, რომელიც განზრახ არასწორადაა ქცეული. გულისხმობს ან მიზანს წესების დარღვევას. მაგალითი: კაცი ოცნებობდა, რომ დაინახა ქალი, რომელსაც თავსაფარი ეცვა. ცხოვრების გაღვიძებისას მან უთხრა ვინმეს, რომ სძულდა რამდენი მოსწონდა მათთან.