კბილი

ბანგელას ოცნების ოცნება მთლიანობაში ნდობის დაკარგვას ნიშნავს. თქვენ ან ვინმე, ვინც დაკარგა ძალა, სტატუსი ან სიცოცხლისუნარიანობა გარკვეულწილად. ცუდი ამბები, უბედურება ან ცუდი ჯანმრთელობა ვითარდება.