ბარბერი

ოცნება დალაგების შესახებ შეიძლება წარმოადგენდეს პიროვნებას ან თქვენს ცხოვრებაში არსებულ ვითარებას ცვლის ის, რასაც ფიქრობთ. პირდაპირ იქნებით საკითხზე, მოგწონთ თუ არა ეს. უარყოფითად, ბარბერი შეიძლება ასახავდეს ადამიანებს ან სიტუაციებს ასე ცივად, უხეშად ან ინციდენტურად, რათა პირდაპირ დაეყრდნოს თქვენს რწმენას ან კითხვებს.