ბარიერი

ბარიერის ოცნება სიმბოლოა თქვენი ცხოვრების გარკვეულ სფეროებში მიზნების მიღწევასა თუ წინსვლაზე. ეს შეიძლება იყოს ემოციური ზრდის წინააღმდეგობის დაბრკოლებების წარმოჩენა ან საკუთარი თავის გამოხატვის უნარი. ბარიერი ასევე შეიძლება მიუთითებდეს თქვენი წინააღმდეგობის გაწევაზე.