კარტოფილი

კარტოფილის სიზმარი სიმბოლოა გართულებები ან დაბრკოლებები. თქვენს ცხოვრებაში ისეთი რამ, რაც მოითხოვს სამუშაოს ან იწვევს სირთულეებს.