კარტოფილი ფრი

რამის გაკეთება, მაგალითად ნახვის, ჭამის ან რაიმე სხვა მოქმედების გაკეთება, ჩიპებით, როდესაც ოცნებობთ, შეიძლება განიმარტოს როგორც ნივთების სიმბოლიზმი, რომელთაც არ აქვთ რაიმე სერიოზული მიზანი ან მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც ყურადღებით უნდა ნახოთ. საგნები, რომლებსაც გარკვეული თვისებები აქვთ და უგულებელყოფენ, არ უნდა იყოს უგულებელყოფილი.