კარტოფილი ფრი

ოცნება ფრიზე შესახებ სიმბოლოა აზრები, რომლებიც არაჩვეულებრივი, უმნიშვნელოა თუ არა სერიოზული.