ბიგამი

ბითამაზე ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს ორ სერიოზულ ვალდებულებას ან ვალდებულებას თქვენს ცხოვრებაში. ემოციურად „დაქორწინებულად“ გრძნობთ თავს, ან უკავშირდება ორ მნიშვნელოვან სიტუაციას ან ურთიერთობას. უარყოფითად, bigamy შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვენ თვალთმაქცობთ ან თამაშობთ სიტუაციის ორივე მხარეს. გააკეთეთ დაპირებები ~სხვა ადამიანებს~, რომ არ უნდა იყოთ, რადგან ეს თქვენს ცხოვრებას უადვილებს. შეიძლება ასევე აღმოჩნდეს, რომ ინვალიდობის წარმომადგენლობა სერიოზულად არის კომპრომეტირებული პროექტის ან სიტუაციის შესაბამისად. პრობლემები, თქვენი პრიორიტეტების სწორად აღკვეთა ან თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ცხოვრების პატივისცემა.