ბარბაროსული

ოცნება ბარბაროსზე, სიმბოლოა მისი პიროვნების ასპექტში, რომელიც არის ველური ან უგულებელყოფს სხვა გრძნობებს. ადამიანი ან სიტუაცია, რომელიც არის მკაცრი, უხეში ან სრულიად insensitive. მაგალითი: ადამიანი ერთხელ ოცნებობდა ლამაზი ბარბაროსული ქალის შესახებ. რეალურ ცხოვრებაში, რომ ეს ადამიანი ყველაფრის დაკარგვის პერსპექტივის წინაშე იყო, მას ჰქონდა და ფიქრობდა სოციალური დახმარების მისაღებად. ბარბაროსულმა ქალმა გამოხატა სურვილი, რომ ყოფილიყო ფინანსურად დაცული, და განასხვავებინა მისი პირადი ფინანსების შეურაცხყოფა, რომელსაც კეთილდღეობის ოფისი ექვემდებარება, რათა დაეხმაროს.